Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Giới thiệu về IPv6
Thứ 3, Ngày 26/03/2019, 10:00
Quy định về hỗ trợ cấp phát địa chỉ IPv6
26/03/2019
Theo quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 (Thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010) của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

Theo quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 (Thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010) của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, theo đó các tổ chức đã được cấp và đang duy trì sử dụng địa chỉ IPv4 sẽ có quyền lợi được sử dụng miễn phí một lượng địa chỉ IPv6 tương ứng với số lượng địa chỉ IPv4 đang duy trì như trong bảng sau đây:

Mức sử dụng

Vùng địa chỉ IPv4 (x)

Vùng địa chỉ IPv6 (y)

1

x<=/22

/48<=y<=/33

2

/22 <x <=/21

/33<y<=/32

3

/21 <x <=/20

/32<y <=/31

4

/20<x <=/19

/31<y <=/30

5

/19 <x <=/18

/30<y <=/29

6

/18<x <=/17

/29<y <=/28

7

/17<x <=/16

/28<y <=/27

8

/16<x <=/15

/27<y <=/26

9

/15<x <=/14

/26<y <=/25

10

/14<x <=/13

/25<y <=/24

11

/13<x <=/12

/24<y <=/23

12

/12<x <=/11

/23<y <=/22

13

/11<x <=/10

/22<y <=/21

14

/10<x <=/9

/21<y <=/20

15

x<=/8

/20<y <=/19

Đặc biệt, theo chính sách thúc đẩy sử dụng IPv6 hiện áp dụng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, thành viên đã được cấp địa chỉ IPv4 là hiển nhiên được cấp địa chỉ IPv6, không cần thẩm định hồ sơ.

Lưu ý: Hiện tại, do chính sách chung của khu vực, Thành viên có thể xét cấp mặc định /32 hoặc /48 IPv6. Trường hợp đăng ký địa chỉ IPv6 khác 2 vùng địa chỉ trên, thành viên liên hệ tới Trung tâm Internet Việt Nam (Phòng Quản lý tài nguyên Internet, email: info@vnnic.vn, điện thoại: +84-24-35564944 số máy lẻ 102, 106) để được trao đổi, hỗ trợ.


Nguồn: VNNIC


Lượt người xem:  28
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn