Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDefault

IMG 
UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về Viễn thông và Công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2014 - 2020. Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó tổng giám đốc VNPT Việt Nam đến dự. 

IMG 
Năm 2016, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Công chức, viên chức Sở luôn được tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo Sở cũng thường xuyên chỉ đạo công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc. 

IMG 
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước năm 2016. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành "Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cá Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016". Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo Thủ tướng chính phủ về kết quả đánh giá này.  

botttt.JPG

IMG 
Thực hiện Công văn số 69/BATGT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc phát sóng thông điệp tuyên truyền Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần IV với chủ đề "Tốc độ".  

IMG 
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước năm 2016. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành "Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cá Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016". Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo Thủ tướng chính phủ về kết quả đánh giá này.  

mo-stttt.jpg

IMG 
Hiện nay trên địa bàn Bến Tre đã xây ra hiện tượng mạo danh nhân viên VNPT gọi điện thoại, gửi email... nhắc nợ cước sử dung với giá trị rất cao (hàng chục triệu đồng) và hù dọa sẽ cắt dịch vụ khi không thanh toán cước phí. Hiện tượng này đã diễn ra liên tục trong thời gian qua trên phạm vi toàn quốc. 

IMG 
Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông 

dvcong750.jpg

IMG 
Thực hiện Kế hoạch 2524/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Nghị địinh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 0112015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

IMG 
Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 29/01/2016 về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Ảnh
Video
Ấn phẩm - Quảng cáo
 
 
 
 
 
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 075.3818103  ​|​ Fax: 075.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn