Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDefault

IMG 
Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 

IMG 
Thực hiện công tác theo dõi sự cố trên không gian mạng Việt Nam, Trung tâm VNCERT đã ghi nhận được rất nhiều sự cố ATTT về mã độc khai thác tiền ảo Coinhive ẩn mình trên các website. Khi người dùng truy cập vào web, thư viện mã Coinhive được tự động chạy trên mang máy tính người dùng dưới dạng tiện ích mở rộng hoặc trực tiếp trong trình duyệt nhằm mục đích "đào" tiền ảo Bitcoin, Monero.... 

IMG 
Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 09/10/2017 về việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Châu Thành, Bến Tre lần thứ I - 2017 và có ban hành Thông cáo báo chí số 4138/TCBC-UBND ngày 29/11/2017 về Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Châu Thành, Bến Tre và Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại. Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Châu Thành Bến Tre, góp phần xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của địa phương đến du khách trong và ngoài tỉnh. Động thái là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giữa các tổ chức kinh doanh du lịch, thương mại trong tỉnh và khu vực; là dịp để giới thiệu những sản phẩm làng nghề truyền thống, hàng lưu niệm, đặc sản địa phương đến du khach trong va ngoài tỉnh tìm hiểu nền văn hóa, thưởng thức ẩm thực và các sản vật huyện Châu Thành. 

botttt.JPG

IMG 
Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 

IMG 
Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện  

mo-stttt.jpg

IMG 
Hiện nay trên địa bàn Bến Tre đã xây ra hiện tượng mạo danh nhân viên VNPT gọi điện thoại, gửi email... nhắc nợ cước sử dung với giá trị rất cao (hàng chục triệu đồng) và hù dọa sẽ cắt dịch vụ khi không thanh toán cước phí. Hiện tượng này đã diễn ra liên tục trong thời gian qua trên phạm vi toàn quốc. 

IMG 
Ngày 07/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2017/TT-BTTTT về việc ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku. 

dvcong750.jpg

IMG 
Thực hiện Kế hoạch 2524/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Nghị địinh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 0112015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

IMG 
Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 29/01/2016 về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Ảnh
Video
Ấn phẩm - Quảng cáo
 
 
 
 
 
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn