Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDefault

IMG 
Ngày 29/9/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã diễn ra buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng tần số các thiết bị vôtuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá tỉnh Bến Tre giữa 04 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông (S​TTTT) - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (TTTSVTĐKV II) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCHBĐBP) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (SNN&PTNT) tỉnh nhằm tuyên truyền phổ biến các quy định của nhà nước về sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện, giúp bà con ngư dân nắm vững và sử dụng đúng các tần số liên lạc trên biển, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con ngư dân trong mọi tình huống, đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới biển. 

IMG 
Năm 2016, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Công chức, viên chức Sở luôn được tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo Sở cũng thường xuyên chỉ đạo công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc. 

IMG 
Ngày 29/9/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã diễn ra buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng tần số các thiết bị vôtuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá tỉnh Bến Tre giữa 04 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông (S​TTTT) - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (TTTSVTĐKV II) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCHBĐBP) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (SNN&PTNT) tỉnh nhằm tuyên truyền phổ biến các quy định của nhà nước về sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện, giúp bà con ngư dân nắm vững và sử dụng đúng các tần số liên lạc trên biển, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con ngư dân trong mọi tình huống, đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới biển. 

botttt.JPG

IMG 
Thực hiện tốt Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020". 

IMG 
Thông tư này quy định về các hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc (không bao gồm hoạt động điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Các sự cố củ hệ thống thông tin do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

mo-stttt.jpg

IMG 
Hiện nay trên địa bàn Bến Tre đã xây ra hiện tượng mạo danh nhân viên VNPT gọi điện thoại, gửi email... nhắc nợ cước sử dung với giá trị rất cao (hàng chục triệu đồng) và hù dọa sẽ cắt dịch vụ khi không thanh toán cước phí. Hiện tượng này đã diễn ra liên tục trong thời gian qua trên phạm vi toàn quốc. 

IMG 
Ngày 29/9/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã diễn ra buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng tần số các thiết bị vôtuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá tỉnh Bến Tre giữa 04 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông (S​TTTT) - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (TTTSVTĐKV II) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCHBĐBP) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (SNN&PTNT) tỉnh nhằm tuyên truyền phổ biến các quy định của nhà nước về sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện, giúp bà con ngư dân nắm vững và sử dụng đúng các tần số liên lạc trên biển, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con ngư dân trong mọi tình huống, đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới biển. 

dvcong750.jpg

IMG 
Thực hiện Kế hoạch 2524/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Nghị địinh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 0112015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

IMG 
Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 29/01/2016 về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Ảnh
Video
Ấn phẩm - Quảng cáo
 
 
 
 
 
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn