Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 03/11/2015, 09:00
Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre: Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
03/11/2015
Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viễn thông Bến Tre xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đạt mức độ 3 (theo địa chỉ: http://www.motcua.bentre.gov.vn)
Lượt người xem:  472
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn