Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 03/11/2015, 15:00
Sở Tư pháp: Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
03/11/2015
Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Bến Tre tiến hành xây dựng, hoàn thiện và chính thức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục “ Cấp phiếu lý lịch tư pháp” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: http//www.motcua.bentre.gov.vn
Lượt người xem:  559
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn