Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 03/11/2015, 16:00
Sở Nội vụ Bến Tre: Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
03/11/2015
Sở Nội vụ thông báo đến các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau: Cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: "Thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử".
Lượt người xem:  571
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn