Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 29/11/2018, 09:00
Thông báo về việc gián đoạn hoạt động của hệ thống thư điện tử công vụ và các ứng dụng đặt tại Trung tăm tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre
29/11/2018
Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị dùng chung nâng cấp hệ thống an ninh, an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre năm 2018”. Từ 17 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2018 đến 23 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2018, đơn vị trúng thầu sẽ thực hiện việc nâng cấp hệ thống an ninh, an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre. Trong thời gian nâng cấp, hệ thống an ninh, an toàn thông tin cho Trung tâm có thể bị gián đoạn, dẫn đến hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh và các ứng dụng đặt tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre có thể sẽ bị tạm ngừng hoạt động.
Lượt người xem:  183
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn