Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 10/05/2018, 14:00
Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018
10/05/2018
Thực hiện công văn 5551/UBND-TH ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính, Để có số liệu tổng hợp chính xác, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ cung cấp số liệu liên quan đến tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018 theo phụ lục (đính kèm) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 tháng 5 năm 2018 để kịp tổng hợp (vui lòng gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử pcntt.stttt@bentre.gov.vn).
Lượt người xem:  116
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn